OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KONFERENCJA DLA PEDAGOGÓW W MCK INOWROCŁAW

2 czerwca 2016 roku Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Inowrocławiu zorganizowało konferencję pt. „Poradnictwo zawodowe jako ważny element pracy pedagoga z uczniem”.

Wydarzenie skierowane było do pedagogów szkolnych zainteresowanych tematyką doradztwa zawodowego w szkole. Udział w spotkaniu wzięli nauczyciele ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Podczas konferencji doradca zawodowy MCK Anna Pawłowska omówiła współczesne metody pracy i narzędzia stosowane w poradnictwie zawodowym. Uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu stosowania poszczególnych testów, scenariuszy zajęć oraz poznali bogate zaplecze multimedialne możliwe do zastosowania podczas zajęć indywidualnych lub grupowych. Doradca zawodowy przybliżył założenia całożyciowego modelu poradnictwa zawodowego, akcentującego holistyczne podejście do klienta/ucznia oraz właściwe przygotowanie go do zdobywania umiejętności potrzebnych do planowania i realizacji ścieżek edukacji oraz rozwoju zawodowego. Elementem dodanym była wymiana praktyk pomiędzy słuchaczami a także udział w dyskusji poświeconej zagadnieniom doradztwa.

Podsumowując konferencję podkreślono, iż poradnictwo zawodowe powinno mieć charakter stały i ciągły, a ze względu na kolejne etapy rozwoju ucznia dostosowywać do nich poziom przekazywanych informacji oraz systematycznie rozwijać umiejętności z  zakresu planowania kariery. Konferencja przyczyniła się do zacieśnienia współpracy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP  ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, pozytywnie rokuje na dalsze działania w zakresie realizacji doradztwa zawodowego. 

 

KONFINO1 Konferencja z zakresu doradztwa zawodowego.
KONFINO2 Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu współpracuje z pedagogami szkół gimnazjalnych oraz ponagimnazjalnych.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007