OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KONSULTACJE Z POŚREDNICTWA PRACY W TORUNIU

Uczestnicy II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” rozpoczęli konsultacje z pośrednikiem pracy.

W ramach spotkań prowadzone jest wsparcie uczestników w zakresie pośrednictwa pracy oraz udzielane są porady dotyczące organizacji staży zawodowych. W trakcie konsultacji pośrednik pracy zapoznaje uczestników z warunkami realizacji stażu zawodowego oraz jego regulaminem. Uczestnikom zostanie udzielona pomoc w uzyskaniu stażu zgodnego z ich kwalifikacjami i preferencjami, a w późniejszej perspektywie zatrudnienia w obranym przez nich zawodzie. Ponadto uczestnicy zostaną poinformowani o aktualnej sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i dofinansowany z Funduszy Europejskich.

kon1 kon2
kon3  
   

stawiam_logo

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007