OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURS GRAFIKA KOMPUTEROWEGO ROZPOCZĘTY

W dniu 4 czerwca 2018 roku w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu rozpoczął się kurs zawodowy z grafiki komputerowej dla uczestników projektu.

Uczestnicy projektu przed rozpoczęciem kursu zawodowego ukończyli kurs ECDL, a kontynuacją realizacji wybranej przez nich ścieżki zawodowej jest szkolenie w zakresie grafiki komputerowej. Kurs obejmuje 150 godzin szkoleniowych. Zajęcia teoretyczne realizowane są w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu, a zajęcia praktyczne w agencjach reklamowych zajmujących się grafiką komputerową. Po zakończeniu kursów zawodowych uczestnicy projektu rozpoczną 3-miesięczne staże zawodowe.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

KKOM2 Obsługa programów graficznych przez uczestników szkolenia.
KKOM1 Uczestnicy kursu zawodowego z grafiki komputerowej.

 

GWARANCJE

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007