Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KURS TOKARZA-FREZERA W MCK ŚWIECIE

Nieaktywni zawodowo mieszkańcy powiatu świeckiego 2 czerwca 2016 zakończyli zajęcia praktyczne w ramach szkolenia zawodowego „tokarz-frezer”.

Osobami zdobywającymi kwalifikacje zawodowe byli młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 25 roku życia z tak zwanej grupy NEET. W trakcie nauki pozyskali oni podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu obsługi tokarki i frezarki.   

Całe szkolenie zawodowe - realizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” – trwało 190 godzin. W trakcie początkowego etapu zajęć bezrobotni przy wsparciu doradcy zawodowego zaplanowali Indywidualny Plan Kariery oraz zdobyli wiedzę teoretyczną na temat metod poszukiwania pracy. Następnie rozpoczęto część teoretyczną kursu zawodowego, w trakcie której beneficjenci zdobyli wiedzę z zakresu mechanicznej obróbki skrawaniem, odczytywania rysunku technicznego i wyników pomiaru na suwmiarce. Kolejnym etapem w zdobyciu kwalifikacji zawodowych była obsługa tokarek i frezarek oraz przyrządów i narzędzi niezbędnych w pracy zawodowej, Podczas ćwiczeń mężczyźni mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Uczestnicy zakończyli szkolenie egzaminem zawodowym w jednej z lokalnych firm, po którym otrzymali zaświadczenia o jego zakończeniu.

TOK-FR1 Uczestnik kursu w trakcie egzaminu praktycznego.
TOK-FR2 Egzamin odbywał się w jednej z lokalnych firm.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007