OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

18 czerwca w świetlicy Środowiskowego Hufca Pracy w  Toruniu odbył się II etap konkursu o tytuł Absolwenta Roku Ochotniczych Hufców Pracy 2018 oraz Wojewódzkie  Zakończenie Roku Szkolnego.

W konkursie o tytuł Absolwenta Roku w kategorii gimnazjum oraz nauka zawodu udział wzięli reprezentanci wszystkich jednostek organizacyjnych WK OHP. Uczestnicy przed Komisją Konkursową dokonali krótkiej autoprezentacji przedstawiając swoje wyniki i osiągniecia uzyskane podczas pobytu w OHP. Swoje słowa popierali zgromadzonymi w portfolio zdjęciami, zaświadczeniami, dyplomami itp.

Laureatem w kategorii nauka zawodu została Natalia Folga, natomiast w kategorii gimnazjum Przemysław Śliwiński – oboje reprezentujący inowrocławski hufiec. O zwycięstwie uczestników zadecydowała suma punktów z kart zgłoszeniowych oraz autoprezentacji przed komisją konkursową. Uczestnicy będą reprezentować WK OHP podczas II etapu konkursu. 

Dwudziestu czterech młodych ludzi, wytypowanych przez kierowników jednostek opiekuńczo-wychowawczych za aktywność oraz wyróżniającą postawę w roku szkolnym 2017/2018 otrzymało nagrody Wojewódzkiego Komendanta.

Wojewódzki Komendant Małgorzata Taranowicz podsumowała całoroczną pracę, pogratulowała młodzieży oraz kadrze sukcesów, aktywności i zaangażowania oraz godnego reprezentowania  WK OHP.

Ciekawym doświadczeniem tego dnia była wizyta w Niewidzialnym Domu w Toruniu, gdzie młodzież miała możliwość wejścia w rolę osoby niewidzącej i poznania sposobów odkrywania przez nią otaczającej rzeczywistości. Doświadczenie to pokazało jak wielką rolę w życiu człowieka pełnią zmysły, a brak jednego z nich - wzroku, dla wielu ludzi najważniejszego, może zmieniać postrzeganie otoczenia i powodować utratę pewności siebie. Młodzi ludzie twierdzili, że paradoksalnie całkowita ciemność może „otworzyć oczy” na innych.

Wojewódzki Komendant życzyła młodzieży i kadrze bezpiecznych i niezapomnianych wakacji.

Autoprezentacja absolwentów:  
WPOD1 WPOD2
WPOD3 WPOD4
WPOD5 WPOD6
WPOD7 WPOD8
   
WPOD9 Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników Konkursu o Tytuł Absolwenta Roku 2018

 

Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz wraz z Zastępcą Michałem Krzemkowskim (od lewej), kierownicy, kadra oraz wyróżnieni uczestnicy jednostek opiekuńczo-wychowawczych:

WPOD14 WPOD13
WPOD12 WPOD11
WPOD15 WPOD10

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007