Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

VIII POWIATOWY KONKURS ZAWODOZNAWCZY

Dnia 7 czerwca 2016 roku w Gimnazjum nr 1 w Brodnicy odbył się VIII konkurs powiatowy „Wybieram zawód – prezentacja multimedialna” W komisji oceniającej zasiadali pedagodzy szkolni oraz pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy: Pani Grażyna Moszczyńska – doradca zawodowy MCK oraz Pani Joanna Traczykowska – pośrednik pracy PPP.

W konkursie, którego celem było propagowanie wiedzy zawodoznawczej, rozwijanie i doskonalenie umiejętności wyszukiwanie informacji, tworzenie i przedstawiania prezentacji oraz promowanie aktywnych metod nauki, wzięło udział 7 uczniów gimnazjum z powiatu brodnickiego, którzy przedstawiali wcześniej przygotowane prezentacje.

Komisja oceniająca jednomyślnie zdecydowała o przyznaniu I miejsca Alicji Łukaszewskiej – uczennicy Gimnazjum w Świedziebni za prezentację multimedialną zawodu kierowcy ciężarówki. II miejsce zajęła Natalia Orpiszewska – Uczennica Gimnazjum nr 1 w Brodnicy za przedstawienie zawodu dziennikarza oraz III miejsce zajęła Klaudia Krajnik  - uczennica Gimnazjum w Świedziebni za prezentację zawodu strażaka.

Poziom przedstawionych prezentacji multimedialnych był bardzo wysoki, a uczestnicy mocno zaangażowani. Mamy nadzieję, że coraz większa wiedza uczniów na temat zawodów przyczyni się do bardziej przemyślanych wyborów edukacyjno- zawodowych.

POW1 Doradca zawodowy MCK wręcza dyplomy uczestnikom konkursu.
POW2 Prezentacja multimedialna zawodu KIEROWCY ucznia Gimnazjum w Świedziebni.
POW3 Członkowie jury.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007