OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW W GRUDZIĄDZU

14 czerwca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu miało miejsce uroczyste „Pożegnanie Absolwentów”.

Uczestnicy Ośrodka oczekiwali tego wydarzenia od kilku tygodni przygotowując występ artystyczny, dekorację, prezentację multimedialną oraz menu podczas realizacji warsztatów gastronomicznych.

Spotkanie poprowadziła Malwina Filińska, która zwyciężyła w I etapie Konkursu o Tytuł Absolwenta Roku. Uroczystość rozpoczął Kierownik Ośrodka pan Ryszard Majchrzak, dziękując wszystkim gościom za trud i okazane serce wniesione w pracę z uczestnikami Ośrodka. Następnie miało miejsce wręczenie dyplomów dla absolwentów oraz nagród dla osób, które przez cały okres nauki wyróżniały się wysoką frekwencją, dobrymi wynikami w nauce, kulturą osobistą oraz zaangażowaniem na rzecz Ośrodka. Należeli do nich: Malwina Filińska, Natalia Tobolska, Arkadiusz Sokołowski, Arkadiusz Arumiński, Daniel Traczyk oraz Adrian Romanowski. Przedstawiciele klas trzecich podziękowali kadrze Ośrodka i gronu pedagogicznemu za okazane serce i trud. Spotkanie uwiecznił występ muzyczny współpracującego z Ośrodkiem pana Tomasza Dobek.

Żegnając się życzono sobie bezpiecznego wypoczynku, odprężenia psychicznego oraz bogatych przeżyć podczas wakacji.

 

GRUDZ_ABS1 Prowadząca imprezę Malwina Filińska.
GRUDZ_ABS2 Przemowa Kierownika Ośrodka Ryszarda Majchrzaka.
GRUDZ_ABS3 Wychowawca Ewelina Pijanowska wręczająca dyplomy i nagrody dla absolwentów.
GRUDZ_ABS4 Absolwenci wraz z kadrą Ośrodka oraz gronem pedagogicznym Zespołu Szkół   nr 1.

 

 

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007