OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PROMOCJA OHP Z BRODNICY W ZBICZNIE

W środę 12 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie w Zespole Szkół w Zbicznie, mające na celu promocję działalności OHP w Brodnicy wśród młodzieży.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji przedstawiciele MCK oraz PPP wraz z Hufcem Pracy w Brodnicy mieli możliwość zaprezentowania swojej oferty skierowanej dla młodzieży. Serdeczna atmosfera oraz liczny udział uczniów klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum sprzyjały przedstawieniu przez Komendanta Hufca Pracy w Brodnicy oraz wychowawcę zasad rekrutacji do OHP na nowy rok szkolny. Jednocześnie uczestnicy spotkania dowiedzieli się o możliwości zdobywania zawodu, a także formach wsparcia za pośrednictwem OHP. Następnie pośrednik pracy wyjaśnił młodzieży na czym polega zakres usług PPP oraz w jaki sposób osoby młodociane mogą podejmować prace krótkoterminowe oraz sezonowe podczas zbliżających się wakacji. Przygotowana przez doradcę zawodowego MCK prezentacja na temat umiejętności zaprezentowania siebie podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz jak umiejętnie komunikować się z innymi ludźmi wyraźnie zainteresowała młodzież i skłoniła do refleksji. Na koniec uczniowie chętnie włączyli się do gry zaproponowanej przez doradcę zawodowego. Ich spontaniczna reakcja była miłym akcentem kończącym spotkanie. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali ulotki promocyjne OHP oraz mogli usłyszeć o realizowanym projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia”.

zbi6 zbi4
zbi5  
   

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007