Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU W TORUNIU I BRODNICY

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Brodnicy rozpoczęły się pierwsze formy wsparcia w ramach projektu „Obudź swój potencjał-YEI ” skierowanego do młodzieży z grupy NEET.

Dla każdego uczestnika projektu przewidziana jest indywidualna i kompleksowa pomoc, w tym także zdobycie kwalifikacji zawodowych i niezbędnego doświadczenia.
Pierwsze działania dotyczą diagnozy potrzeb i predyspozycji zawodowych, co umożliwi trafny wybór kursu zawodowego oraz pozostałych rodzajów pomocy.

W dniu 14.06.2016 Monika Kosiorowska, doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej oraz Grażyna Moszczyńska – doradca zawodowy MCK, przeprowadziły konsultacje indywidualne z kolejnymi uczestnikami projektu. W trakcie spotkania młodzież wypełniła testy niezbędne do przygotowania Indywidualnego Planu Działania, w tym Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych.

W kolejnym etapie, uczestnicy wezmą udział w warsztatach na temat skutecznych metod poszukiwania pracy, które poprowadzi również doradca zawodowy MCIZ i MCK.
 

OBUDZ2 Konsultacje indywidulane w MCIZ W Toruniu.
OBUDZ1 Doradca MCK Brodnica  w trakcie realizacji IPD z uczestnikami projektu.

 

GWARANCJE

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007