Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

SPRAWNI  W PRACY

W dniach od 19 maja do 30 czerwca Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku było realizatorem programu „Sprawni w Pracy”. Uczestnikami programu były osoby niepełnosprawne, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu.

Celem programu było wyrównanie szans, odkrywanie predyspozycji zawodowych, podniesienie świadomości o własnej wartości na rynku pracy oraz przywrócenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej wprowadzili uczestników w tematykę zagadnień predyspozycji i preferencji zawodowych. Podczas kolejnego spotkania podopieczni zapoznali się z elementami komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Zaprezentowali metody i formy aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy zdobyli umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz zapoznali się z zasadami, którymi należy się kierować podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kolejne warsztaty poprowadzone były przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego, podczas nich uczestnicy odkryli swoje mocne i słabe strony oraz zapoznali się typami osobowości. Następnie przedstawiciele z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówili, jakie przywileje oraz dofinasowania przysługują osobom niepełnosprawnym. Uczestnicy programu odbyli, również wycieczkę do zakładu pracy LUMAC w Kowalu, w którym spotkali się z Dyrektorem Zakładu oraz mieli okazję z bliska przyjrzeć się pracy na produkcji.

Na zakończenie podopieczni spotkali się przedstawicielem z Powiatowego Urzędu Pracy podczas, których zostały przybliżone prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych oraz zaprezentowane oferty pracy.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, brali oni czynny udział w zajęciach.

 

SPR2 Przedstawiciele z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podczas spotkania z osobami niepełnosprawnymi.
SPR3 Przedstawiciel z Powiatowego Urzędu Pracy podczas omawiania ustawy.
SPR1 Podopieczni podczas wizyty w zakładzie pracy.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007