OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

SUKCES NA RYNKU PRACY

15 czerwca br. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie przeprowadziła zajęcia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na temat „Jak osiągnąć sukces na rynku pracy?”.

Podczas zajęć licealiści próbowali odpowiedzieć sobie na zadane przez doradcę powyższe pytanie. Doradca wskazał i omówił elementy, od których zależy osiągniecie  sukcesu tj. poznanie siebie, słabych i mocnych stron, zainteresowań, umiejętności a przede wszystkim odkrycie typu osobowości zawodowej. Ważną kwestią omawianą wspólnie podczas burzy mózgów były kwestie dotyczące rynku pracy, jego najważniejszych cech, stopy bezrobocia, branż i zawodów przyszłości oraz tendencji wpływających na zmianę lokalnego rynku pracy. Doradca wskazał młodzieży również metody aktywnego poszukiwania pracy, dzięki którym każdy potencjalny pracownik może znaleźć zatrudnienie.

Na zakończenie doradca zachęcał młodzież do wzięcia udziału w akcji „LATO OHP 2018”, poprzez aktywny udział w zajęciach wakacyjnych, konkursach organizowanych przez kadrę MCK oraz skorzystania z ofert pracy wakacyjnej dla młodzieży.

F1a Doradca podczas zajęć z młodzieżą.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007