Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W TORUŃSKIM HUFCU

21 czerwca  w toruńskim hufcu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016, podsumowujące całoroczne zmagania i starania o jak najlepsze wyniki w nauce i na praktykach.

Ten uroczysty dzień swoją obecnością uświetnili: Dyrektor Zespołu Edukacyjnego BLOK, pani Krystyna Karpińska, rodzice oraz pracodawcy. Wszystkich powitała Komendant Hufca Barbara Zawadzka, kierując do uczestników  słowa pełne życzliwości i ciepła, gratulując uzyskanych wyników.  W swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważna jest konsekwencja, pracowitość i zmaganie się z własnymi słabościami. Podziękowała również kadrze za trud włożony w wychowanie a także pracodawcom za sprawne nadzorowanie praktyk zawodowych, wieloletnią współpracę i owocne działania.

Po przemówieniach nastąpił najważniejszy moment tego dnia - wręczenie wyróżnień oraz nagród za wzorową postawę, wysoką kulturę osobistą i bardzo dobre wyniki w nauce i na praktyce. Nagrodzeni zostali również uczestnicy, którzy swoją aktywnością i zaangażowaniem rozpowszechniali dobre imię hufca w środowisku lokalnym. Na koniec Kierownik Internatu, Katarzyna Sobczak wręczyła nagrody dla młodzieży mieszkającej w internacie Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu wyróżniając uczestników z najlepszą średnią ocen oraz bardzo dobra frekwencją w całym roku szkolnym, za zaangażowanie się w liczne przedsięwzięcia oraz utrzymywanie czystości w pokojach.  

Uroczystości zakończyła Pani Barbara Zawadzka –Komendanta 2-4 ŚHP przypominając o konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu i życzyła wszystkim udanych wakacji.

 

TOR_ZAK1 Powitanie gości przez Komendant 2-4 ŚHP Barbarę Zawadzką
TOR_ZAK2 Podziękowania dla pracodawców
TOR_ZAK3 Przemówienie Dyrektor ZE BLOK , Pani Krysty.Karpińskiej
TOR-ZAK4 Wręczanie nagród
TOR_ZAK5 Pamiątkowe zdjęcia

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007