OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

14 czerwca w świetlicy Środowiskowego Hufca Pracy w  Toruniu odbył się II etap konkursu o tytuł Absolwenta Roku Ochotniczych Hufców Pracy 2019 oraz Wojewódzkie  Zakończenie Roku Szkolnego.

W konkursie o tytuł Absolwenta Roku w kategorii szkoła podstawowa, gimnazjum oraz nauka zawodu udział wzięli reprezentanci wszystkich jednostek organizacyjnych WK OHP. Uczestnicy przed Komisją Konkursową dokonali krótkiej autoprezentacji przedstawiając swoje wyniki i osiągniecia uzyskane podczas pobytu w OHP. Swoje słowa popierali zgromadzonymi w portfolio zdjęciami, zaświadczeniami, dyplomami itp.

Laureatem w kategorii szkoła podstawowa został Jakub Zawadzki reprezentujący hufiec włocławski. W kategorii gimnazjum zwyciężyła Martyna Wutkowska, natomiast w kategorii nauka zawodu Jakub Soboniak - oboje reprezentujący inowrocławski hufiec. O zwycięstwie uczestników zadecydowała suma punktów z kart zgłoszeniowych oraz autoprezentacji przed komisją konkursową. Uczestnicy będą reprezentować WK OHP podczas II etapu konkursu. 

Dwudziestu sześciu młodych ludzi, wytypowanych przez kierowników jednostek opiekuńczo-wychowawczych za aktywność oraz wyróżniającą postawę w roku szkolnym 2018/2019 otrzymało nagrody Wojewódzkiego Komendanta.

Wojewódzki Komendant Małgorzata Taranowicz podsumowała całoroczną pracę, pogratulowała młodzieży oraz kadrze sukcesów, aktywności i zaangażowania oraz godnego reprezentowania  WK OHP. Wojewódzki Komendant życzyła młodzieży i kadrze bezpiecznych i niezapomnianych wakacji.

Wyróżnieni nagrodą Wojewódzkiego Komendanta, w czasie gdy ich koledzy rywalizowali ze sobą w konkursie o tytuł absolwenta roku, mieli okazję zwiedzić Muzeum Historii Torunia. To miejsce, w którym podczas jednej wizyty młodzież przeniosła się  w czasie i odbyła niezwykłą podróż przez wieki. W klimatycznych wnętrzach zabytkowego spichrza zobaczyli wystawę „Toruń i jego historia”, prezentującą w nowoczesny i interaktywny sposób nie tylko dzieje miasta od początków osadnictwa po czasy współczesne, ale też życie codzienne jego mieszkańców we wszystkich aspektach. Uzupełnieniem wiedzy o historii Torunia był seans w nowoczesnym kinie 3D, ukazujący  wybrane najważniejsze momenty z dziejów miasta.

Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz wraz z Zastępcą Michałem Krzemkowskim, kierownicy oraz wyróżnieni uczestnicy jednostek opiekuńczo-wychowawczych  
zak1 zak2
zak3 zak4
zak5 zak6
zak7

 

Wspólne zdjęcie laureatów Konkursu o Tytuł Absolwenta Roku 2019

 

Podczas wyjścia do Muzeum Historii Torunia

 
zak8 zak9

 

Autoprezentacja absolwentów.

 
zak10 zak11
zak12 zak13
zak14  
zak15  
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007