OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ZAKOŃCZENIE INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ Z DORADCĄ ZAWODOWYM WE WŁOCŁAWKU

W dniu 29 czerwca 2016 roku we włocławskim Hufcu Pracy zakończyły się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Akcja aktywizacja–YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”.

Wsparciem tym w projekcie objęta została jedna 10 – osobowa grupa młodzieży w wieku 15-16 lat (grupa A1). Każdy z beneficjentów odbył cykl 4-godzinnych indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Zajęcia te miały na celu zbadanie predyspozycji zawodowych uczestników projektu oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta. Doradca zawodowy opracował szczegółową diagnozę predyspozycji zawodowych uczestników pod kątem planowania kariery zawodowej, która jest niezbędna do wyboru dalszej ścieżki wsparcia w ramach projektu „Akcja aktywizacja –YEI”.
W projekcie w pierwszej kolejności wsparciem objęte zostały osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w trudnej sytuacji życiowej. Efektem wsparcia w ramach projektu realizowanego we włocławskim Hufcu Pracy adresowanego do młodszej grupy projektowej będzie powrót do nauki.

ZAK_WLOC Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym Panem Robertem Śmigielskim z włocławskiego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.

 

 

 

GWARANCJE

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007