Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ŻEGNAJ SZKOŁO, WITAJCIE WAKACJE !

W dniu 24 czerwca 2016 roku  uczestnicy skupieni we wszystkich jednostkach organizacyjnych WK OHP –  OSiW w Grudziądzu,  Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu oraz Hufcach Pracy w Brodnicy, Bydgoszczy, Inowrocławiu oraz Włocławku zakończyli rok szkolny 2015/2016.

Uroczystości odbywały się w szkołach, w których  młodzież odbywa kształcenie ogólne. Brali w nich udział Dyrektorzy i kadra szkół, kierownicy i kadra opiekuńczo-wychowawcza jednostek OHP oraz zaproszeni goście.

Uroczystości były doskonałą okazją do podsumowania mijającego roku szkolnego i nagrodzenia wyróżniających się uczestników. Najlepsi się pod względem nauki, frekwencji oraz wyników uzyskanych podczas egzaminu gimnazjalnego, a także osoby najbardziej aktywne w działaniach OHP zostali nagrodzeni zarówno przez Dyrekcję Szkół jak i Kierowników jednostek OHP.

Uczestnicy zaprezentowali programy artystyczne, podczas których wspomnieli dobre chwile spędzone w szkole i hufcu oraz podziękowali nauczycielom za przekazaną wiedzę a wychowawcom OHP za ich cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie w trudnych chwilach. 

Pożegnano również absolwentów życząc im sukcesów w życiu zawodowym i osobistym przypominając, że zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie OHP. Zaapelowano o rozwagę podczas podejmowania wakacyjnych aktywności oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

 

WAK8 Absolwenci ZSZ z hufca włocławskiego wraz z kadrą hufca.
WAK1 Komendant 2-1 w Brodnicy Dariusz Malinowski podczas wręczania nagród wyróżnionym uczestnikom z ZSZ.
WAK2 Uczniowie kończący III klasę gimnazjum w Bydgoszczy podczas ostatniego spotkania z kadrą pedagogiczną.
WAK3 Najlepsi otrzymali z rąk Dyrektorów Szkół nagrody. Na zdjęciu Dyrektor ZE Blok w Toruniu Michał Myszkowski.
WAK4 Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz podczas Zakończenia Roku Szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Grudziądzu życzyła młodzieży wytrwałości w dążeniu do celu i udanych, bezpiecznych wakacji.
WAK6 Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu.
WAK7 Podziękowania dla Pani Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu -  Elżbiety Andryszak składa Komendant Hufca Pracy Ilona Gołębiewska.
   

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007