OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

W dniach 11, 12 i 15 lipca br., w ramach działalności Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu, realizowano autorski program rynku pracy pt. „Aktywni na rynku pracy”. Program został stworzony dla osób niepełnosprawnych, w celu przekazania informacji na temat sytuacji na rynku pracy oraz możliwych ścieżek kształcenia i rozwoju zawodowego. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem „Jestem” w Toruniu, które udziela wsparcia niepełnosprawnym. Podopiecznymi stowarzyszenia są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. W programie brało udział 11 osób. W cyklu trzydniowych spotkań uczestnicy mieli okazje poznać własne kompetencje i umiejętności oraz zastanowić się nad możliwymi ścieżkami kariery zawodowej. Tematyka zajęć dotyczyła m.in. sytuacji na rynku pracy, form aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a także metod i narzędzi poszukiwania pracy. Ponadto, oprócz treści teoretycznych prowadzący zaproponowali uczestnikom różnorodne gry integracyjne i zawodoznawcze, filmy tematyczne oraz ćwiczenia pobudzające kreatywność. Słuchacze aktywnie uczestniczyli w zajęciach oraz wykazywali zainteresowanie poruszaną tematyką. Program okazał się interesującą formą budowania świadomości edukacyjno-zawodowej oraz pierwszym krokiem do pracy nad własnym rozwojem zawodowym.

ARP 1 Uczestnicy tworzą prace plastyczne dotyczące zawodów
ARP 3 Doradca zawodowy pomaga uczestnikom przy wykonywaniu ćwiczeń
ARP 4 Specjalista ds. rozwoju zawodowego przedstawia prezentacje

 

 

 

 

 

                 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007