OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE W BRODNICY

Młodzieżowe Centrum Kariery w Brodnicy rozpoczęło realizację grupowych zajęć z doradztwa zawodowego prowadzonych w ramach projektu „Obudź swój potencjał - YEI”.

I grupa beneficjentów projektu dnia 18 lipca br. rozpoczęła pięciodniowe warsztaty grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego Grażynę Moszczyńską. Biorą w nich udział trzy dziesięcioosobowe grupy młodzieży w wieku 18 – 24 lat, pochodzące z terenu powiatu brodnickiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, a ich status społeczny, jak również brak kwalifikacji zawodowych utrudniają skuteczne wejście na rynek pracy. Warsztaty obejmują zagadnienia z zakresu: mocnych i słabych stron, rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy. Na zakończenie młodzież pozna aktualną sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy a także kwestie godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Zajęcia mają charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny.

Wiedza i umiejętności nabywane podczas szkolenia pozwolą młodym ludziom być bardziej świadomym na rynku pracy i na pewno przyczynią się do efektywniejszego funkcjonowania na nim.

GDZB 1 Uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał - YEI”  w trakcie warsztatów z aktywnych metod poszukiwania pracy.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007