OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY.

21 lipca 2016 r. odbyło się  podpisanie porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Radziejowie reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Chłodzińską Dyrektora PUP  a Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendą OHP w Toruniu reprezentowaną przez Panią Małgorzatę Taranowicz Wojewódzkiego Komendanta OHP.

Celem porozumienia była deklaracja współpracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych poprzez usługi pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego. Kluczową grupą beneficjentów będą osoby do 25 roku życia, zarejestrowane w PUP w Radziejowie. Strony ustaliły także możliwość współpracy przy realizacji projektów, które mają na celu pomoc młodzieży na rynku pracy.

Ponadto Wojewódzki Komendant OHP odwiedziła radziejowską jednostkę Młodzieżowego Centrum Kariery. Podczas spotkania z pracownicami MCK poruszano najważniejsze kwestie funkcjonowania jednostki.

PWW 1 Wojewódzki Komendant OHP p. Małgorzata Taranowicz podczas podpisywania porozumienia z Dyrektor PUP p. Małgorzatą Chłodzińską.
PWW 2 Wojewódzki Komendant OHP z pracownicami MCK w Radziejowie.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007