OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PROMOCJA OHP

W dniach 21 oraz 22 lipca toruński Środowiskowy Hufiec Pracy promował swoje działania oraz przedstawiał ofertę w ramach naboru na rok szkolny 2018/2019 podczas Dni Chełmży oraz programu  „Po pierwsze zdrowie”, który zawitał na Rynek Nowomiejski w Toruniu. W sobotę akcja rekrutacyjna do toruńskiego Hufca przeniosła się do Chełmży, gdzie wspólnie z Firmą „Marcus Design” kadra OHP zachęcała do współpracy podczas Dni Chełmży. Przedstawiono ofertę naboru na rok szkolny 2018/2019 do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły branżowej I stopnia i form pozaszkolnych – rzemieślniczej nauki zawodu oraz szkolenia kursowego. Dzięki współpracy toruńskiego ŚHP i „Marcusa” zaprezentowano ciekawą ofertę kształcenia w zawodzie: stolarz, tapicer, krawiec, magazynier/logistyk, mechatronik. Prężnie działające przedsiębiorstwo z Chełmży jest otwarte na poszerzenie współpracy i przygotowanie zawodowe młodzieży w zawodach pokrewnych do wymienionych.  Pracodawca nastawiony na osiąganie celów gwarantuje naukę w rozwijającym się przedsiębiorstwie z ugruntowaną pozycją na rynku, z możliwością zatrudnienia na stałe. Stoisko promocyjne hufca cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Chełmży i okolic.

Kolejnym wydarzeniem podczas, którego zaprezentowano ofertę kształcenia i wychowania  oraz poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w strukturach OHP był Ogólnopolski Wielospecjalistyczny Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym „Po pierwsze zdrowie”. Program dotyczy promocji zdrowia w różnych obszarach polskiej nauki i medycyny. W pierwszej kolejności dotyczy narządów zmysłów, słuchu, wzroku oraz mowy, które mają decydujący wpływ na poziom i jakość komunikacji międzyludzkiej. To decyduje o rozwoju współczesnych społeczeństw świata. Udział toruńskiego Środowiskowego Hufca Pracy oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży podczas realizacji programu w Toruniu miał na celu promowanie działań rekrutacyjnych oraz podkreślenie udziału OHP w szeroko pojętej profilaktyce społecznej. O działaniach jednostek organizacyjnych Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP na terenie Torunia będzie można przeczytać w czasopiśmie o tematyce prozdrowotnej „Słyszę”. Działania promocyjne w okresie wakacyjnym służą dotarciu do jak największej ilości osób w ramach akcji rekrutacyjnej oraz przedstawienie rzeczywistego obrazu możliwości kształcenia w strukturach OHP, które są odpowiedzią na bieżące potrzeby i problemy środowiska lokalnego związane z kształceniem i wychowaniem oraz rynkiem pracy.
 

POHP 1 Wychowawca hufca z przedstawicielem firmy „Marcus Design”
POHP 2 Promocja hufca podczas Dni Chełmży
POHP 3 Przedstawiciele OHP z organizatorami programu „Po pierwsze zdrowie”
POHP 4 Promocja OHP podczas imprezy „Po pierwsze zdrowie”
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007