OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W BYDGOSZCZY

Dnia  26 lipca 2018 r. bydgoskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w ramach „Akcji lato” zorganizowało szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Spotkanie prowadzili studenci trzeciego roku Ratownictwa Medycznego UMK oddział w Bydgoszczy. Uczestnikami była kadra Centrum, Hufca Pracy oraz młodzież.

Szkolenie rozpoczęło się od części teoretycznej. Na wstępie grupa została zapoznana z typami oznaczeń na karetkach oraz wyjaśnione zostało przeznaczenie tych pojazdów. Przypomniane zostały numery alarmowe oraz omówiono zalety i wady dzwonienia pod numery bezpośrednie do służb ratunkowych i pod numer ogólny 112. Ratownicy przekazali również uczestnikom cenną wiedzę o zasadach, w jaki sposób wezwać pomoc, jakie informacje są najważniejsze  oraz kolejność ich przekazywania. To, o czym bardzo często zapominamy chcąc udzielić pomocy innym to bezpieczeństwo własne oraz miejsca zdarzenia. Ratownicy wielokrotnie akcentowali fakt zapewnienia bezpieczeństwa osobie ratującej poszkodowanego.

Prowadzący spotkanie omówili zasady postępowania z osobą przytomną, nieprzytomną oddychającą oraz nieprzytomną nieoddychającą. Pokazali zasady układania poszkodowanych w pozycji bocznej bezpiecznej, metody przekładania poszkodowanego i sprawdzania drożności dróg oddechowych.

Wszyscy uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami postępowania z osobą dorosłą, dzieckiem oraz niemowlęciem, jak prowadzić masaż serca oraz resuscytację. Ważnym aspektem na który zwrócono uwagę było postepowanie z kobietą w ciąży.

W ramach ćwiczeń ratownicy pokazali jak korzystać z automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED – tj. wysoce specjalistycznego i niezawodnego urządzenia, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w sytuacji zatrzymania krążenia. Zapoznano z jego działaniem oraz udostępniono do przetestowania.

Po krótkim podsumowaniu przez ratowników był czas na zajęcia praktyczne z manekinem, trenowanie ułożenia pozycji bocznej. Na zakończenie przeprowadzono ćwiczenia w zakresie bezpiecznego wyjmowania z pojazdu  poszkodowanego z wypadku komunikacyjnego oraz jak postępować w sytuacji omdleń i oparzeń.

Zdobyta wiedza i doświadczenie przydadzą się wszystkim nie tylko w pracy zawodowej ale również i w życiu codziennym.

PPB 1 Wszyscy czynnie uczestniczyli w zajęciach.
PPB 2 Ćwiczenia na manekinie.
PPB 3 Instruktaż jak pomóc osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym.
PPB 4 Uczestnicy spotkania
PPB 4 Ćwiczenia z użyciem defibrylatora

 

 

 

 

 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007