OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KREOWANIE WIZERUNKU WE WŁOCŁAWKU

W dniach 5-9 lipca br. uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” realizowanego przez  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku wzięli udział w  warsztatach kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika.

Głównym celem zajęć było uzmysłowienie uczestnikom, że świadome kreowanie wizerunku jest bardzo istotne w kontaktach z ludźmi, szczególnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Zajęcia prowadzone były z podziałem na grupy i tematyką dostosowaną dla płci – osobno dla mężczyzn i osobno dla kobiet. Następnie odbyły się indywidualne konsultacje ze specjalistami od kreowania wizerunku, określano budowę ciała, sposoby dobierania fasonów, rozmiarów, dokonano analizy typów urody.  Porady stylistów miały na celu zwiększenie samooceny uczestników projektu, nauczenie ich sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie. Poprzez udział w zajęciach młodzież nabyła kompetencje w zakresie prezentowania się podczas rozmów o pracę oraz w innych sytuacjach strategicznych dla własnego rozwoju zawodowego. Warsztaty zakończyły się metamorfozą każdego uczestnika.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Porozumieniem PO WER, operacji wspieranej jako „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

KWW 1 Warsztaty z kreowania wizerunku
KWW 2  
KWW 3 W salonie fryzjerskim
KWW 5 Po metamorfozie
KWW 4  
KWW 6  

 

 

 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007