Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WOLONTARIAT JAKO ALTERNATYWA NA RYNKU PRACY

19 lipca 2016 w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Inowrocławiu zrealizowano bezpłatne szkolenie „Wolontariat jako alternatywa na rynku pracy”.

Z inicjatywy doradcy zawodowego MCK Anny Pawłowskiej koordynator lokalny Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” Pani Ewa Błońska poprowadziła spotkanie o tym, czym jest wolontariat oraz jakie płyną z niego korzyści. Przedstawiona została sylwetka wolontariusza, w tym obowiązki i zalety wykonywania pracy nieodpłatnej oraz ochotniczej. Prowadząca zanegowała stereotypy, przedstawiając szereg gratyfikacji wynikających ze świadczenia tego rodzaju pracy. Wolontariat to dobra forma zdobywania przez młodzież pierwszego doświadczenia zawodowego, a także doskonała okazja do zbudowania sieci własnych kontaktów i kształtowania swojego charakteru. Młode osoby biorące udział w zajęciach poszerzyły zakres wiedzy merytorycznej, a także miały możliwość porozmawiania z wolontariuszkami stowarzyszenia uczestniczącymi w wydarzeniu.

W podsumowaniu szkolenia doradca zawodowy zaznaczył wpływ wolontariatu na kształtowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i zachęcił do podejmowania tego rodzaju działalności.

WOLINO1 Szkolenie „Wolontariat jako alternatywa na rynku pracy”.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007