OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WYMIANA MŁODZIEŻY W ŁOTEWSKIM ZIELONYM MIEŚCIE

W dniach 7-16 lipca 2019 r w miejscowości Rujiena na Łotwie odbyła się wymiana młodzieży, w której wzięła udział czwórka uczestników toruńskiego Środowiskowego Hufca Pracy. Wymiana była częścią projektu „Eco city and youth social inclusion”, który koordynuje organizacja JO Ligzda z Rujieny - „zielonego miasta”, w jakim gościła młodzież.

W czasie kilkudniowego spotkania, jakie poprzedziła wizyta przygotowawcza w kwietniu br., młodzież miała okazję przybliżyć swoją kulturę, przeprowadzić autorskie zajęcia o tematyce ekologicznej czy aktywnym udziale w życiu społeczności lokalnej. Toruńska grupa wraz z wychowawcą przybliżyła piękno regionu Kujaw i Pomorza, pokazała tradycje polskie  oraz nauczyła uczestników przygotowania naturalnych kosmetyków. Pozostały czas wypełniały warsztaty przygotowane przez organizatorów z JO Ligzda, a była to m.in. wizyta w parku linowym, warsztaty ekologiczne w Valmierji oraz  wyjazd rekreacyjny  pod namiot.  Młodzież poprzez wyjazd i wymianę doświadczeń poszerzyła swoją wiedzę na temat ekologii oraz recyklingu, a także nabyła nowe kompetencji w zakresie włączania ludzi z niepełnosprawnością w społeczeństwo. Jako partnerzy mamy nadzieję na kontynuację współpracy z partnerskimi organizacjami przy kolejnych projektach w przyszłości.
W wymianie wzięło udział 35 osób z 7 krajów - Bułgarii, Łotwy, Rumunii, Turcji, Ukrainy, Włoch i Polski. Projekt jest finansowany z programu Erasmus+. Dodatkowym atutem wyjazdu była możliwość spotkania się z wolontariuszką EVS, która w 2018 r. gościła w Hufcu Pracy w  Bydgoszczy i pokazała grupie starówkę stolicy Łotwy oraz zabrała do placówek muzealnych.

WML1 Uczestnicy wymiany młodzieżowej w Rujienie.
WML2 Jeden z wieczorów kulturowych czyli w otoczeniu gospodarzy.
WML3 Zajęcia ekologiczne w terenie.
WML4 Uczestnicy wymiany ze Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu.
WML5 W Łotewskim Muzeum Wojny.
WML6 Efekty zajęć plastycznych.

 

 

 

 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007