OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

 WYMIANA W HISZPANII

                         W dniach 9 -18 lipca 2018 r. w Puente  Genil (południowa  Hiszpania) odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach projektu "Integracja i włączenie społeczne młodzieży"  Erasmus +. W wymianie tej uczestniczyła czwórka  wychowanków  z bydgoskiego Hufca Pracy.

Głównym celem wymiany było aktywne uczestnictwo młodych ludzi o mniejszych szansach, a także stworzenie dialogu międzykulturowego przełamującego stereotypy i promującego współpracę międzykulturową.   

Realizowany program miał charakter społeczno-kulturalny. Umożliwił on młodym ludziom z różnych państw Europy          (Rumunia, Słowacja, Francja, Hiszpania, Estonia) bezpośredni kontakt oraz sprzyjał znoszeniu barier językowych i kulturowych.  Była to świetna okazja do poznania innych krajów i kultur, a także do upowszechnia wiedzy o Polsce i instytucji jaką jest OHP. Program ten miał olbrzymie znaczenie motywacyjne do nauki przede wszystkim języka angielskiego. Przyczynił się również do poszerzenia horyzontów młodych ludzi. "Integracja i włączenie społeczne młodzieży" to wymiana młodzieży, której tematem było obywatelstwo europejskie, włączenie i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. A także wspieranie wartości społecznych wśród młodzieży i ulepszanie umiejętności na różnych poziomach ułatwiających ich funkcjonowanie w życiu.

Podczas pobytu w Puente Genil  każdego dnia uczestnicy projektu przeprowadzali  gry i zabawy, które miały na celu bliższe poznanie się i integrację młodzieży z różnych krajów.

Niesamowicie emocjonalna okazała się  "Tajna misja w Puente Genil".  Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, gdzie był 1 uczestnik z każdego kraju. Każda grupa dostała listę zadań oraz mapę miasteczka. Zadania z listy to między innymi: znaleźć i sfotografować  3 kościoły znajdujące się w mieście czy nagrać wykonanie przez młodzież konkretnego tańca hiszpańskiego na danej ulicy Puenta Genil.

Dość ciekawym doświadczeniem okazały się warsztaty o przekraczaniu barier w życiu osób      z niepełnosprawnością. Uczestnicy projektu dowiedzieli się jak wygląda komunikacja przy pomocy Braille oraz nauczyli się podstaw języka migowego. Mogli osobiście przekonać się jak wygląda życie osoby np. niewidzącej. Zajęcia te spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem wśród uczestników. Dzięki tym warsztatom zupełnie inaczej zaczęli patrzeć na osoby niepełnosprawne oraz ich problemy. Na koniec dnia każdy dzielił się swoimi osobistymi refleksjami na dany temat.

Innym dość interesującym ćwiczeniem okazały się warsztaty filmowe. Uczestnicy przydzieleni do różnych grup i kręcili sceny do filmu krótkometrażowego, dotyczącego wybranych przez nas zagadnień społecznych. Wszystkie filmy zostały zaprezentowane na podsumowaniu, gdzie odbyła się oficjalna gala wręczenia „Oskarów". Pierwsze miejsce zdobył film, w którym swoje aktorskie talenty pokazał nasz kolega  Filip Roguszka. Było to świetne narzędzie swobodnego dialogu międzykulturowego, a także wzajemna wymiana doświadczeń w gronie młodych ludzi z różnych krajów europejskich. Sztuka filmowa stanowiła platformę upowszechniania różnych kultur i wartości społecznych.

Pełne wrażeń okazały się  całodniowe  wycieczki do Kordoby oraz Malagi. Pierwsza wycieczka odbyła się do Kordoby, przepięknego miasta leżącego u stóp gór Sierra Morena. Miasto to ze względu na liczne i wspaniałe zabytki będące świadectwem obecności wielu kultur zostało wpisane na listę  UNESCO. Największe uznanie wśród naszych uczestników wzbudził wielki meczet La Mezquita - potężna świątynia muzułmańska, w której znajduje się ponad 800 kolumn.

W kolejny dniu udaliśmy się do przepięknej Malagi. Miasto to jest jednym z niewielu miast na świecie, które na niewielkim obszarze starówki skupia pozostałości po różnorodnych wielkich cywilizacji wschodu i zachodu. Tu natomiast największym zainteresowaniem cieszył się Arabski pałac Alcazaba, a także plaża , gdzie nasi uczestnicy mogli spędzić całe popołudnie.  

Międzynarodowa wymiana młodzieży zorganizowana w ramach projektu "Integracja  i włączenie społeczne młodzieży" Erasmus + był to czas do wspólnych działań, poznania siebie, doświadczenia różnic i konfrontacji z nimi. Poprzez wspólne działanie i pracę uczestnicy projektu mogli poznać różnorodności kulturowe, zawrzeć nowe znajomości. Wymiana okazała się świetną okazją do integracji, zawierania nowych przyjaźni z rówieśnikami i starszymi osobami z innych krajów czy co za tym idzie wymiany korespondencji chociażby za pośrednictwem  Facebooka. Była to również niezwykła przygoda.

Poniżej wypowiedzi uczestników  projektu.

Julka:

"Na wymianie w Hiszpanii poznałam dużo miłych osób.  Przez czasu pobytu w Puente Genil podszkoliłam język angielski.  Zapoznałam się z alfabetem Brailla i językiem migowym. Fajnymi zajęciami było wykonywanie zadań w miejscowości,  w której mieszkaliśmy.   Najlepsze były wycieczki do Còrdoby oraz do Malagi, gdzie również musieliśmy wykonać zadania. Wycieczki były świetną okazją do zwiedzania. W Maladze kilka godzin spędziłam na plaży, pływałam w morzu i opalałam się. W przed ostatni dzień zajęć nagrywaliśmy filmy, każdy z nas był pomysłodawcą coraz to innych scen. Ostatniego wieczoru mieliśmy okazję pokazać swój film jak i obejrzeć filmy innych grup.  W dniu dzisiejszym, który jest dniem wylotu do Polski stwierdzam , że wymiana mi się bardzo podobała."

Filip:

"To moja pierwsza wymiana. Na zajęciach było bardzo fajnie. Dowiedziałem się dużo o innych krajach i ich zwyczajach. Poznałem też wielu wspaniałych ludzi z różnych krajów europejskich i zaprzyjaźniliśmy się. Sądzę, że takie wymiany są bardzo pouczające dla nas oraz przy okazji można się świetnie bawić. Poznałem też wiele ciekawych miejsc, takich jak Malaga czy Kordoba. W Maladze było super, piękna plaża, dużo zabytków i oczywiście piękne widoki. To była najlepsza przygoda w moim życiu !!"

Natalia:

" Erasmus+, była to moja pierwsza wymiana młodzieży. Po pierwszym dniu miałam mieszane uczucia, połowa grupy dobrze znała język angielski, druga część nieco gorzej. Był strach przed tym, czy sobie poradzę na zajęciach, czy będę potrafiła się porozumieć z resztą osób. Następne dni rozwiały wszystkie wątpliwości. Trafiłam na wspaniałych, życzliwych ludzi. Wszyscy wspólne sobie pomagali, tłumaczyli, aby wszyscy zrozumieli cel zajęć. Odbyły się dwie wycieczki do pobliskich miast (Malaga i Cordoba) w pozostałe dni odbywały się warsztaty, które pozwoliły nam poznać kulturę innych krajów, nauczyły akceptacji i pomocy dla niepełnosprawnych oraz uczyły i pokazywały zaangażowanie młodzieży w życie publiczne. Jeżeli pojawi się kolejna możliwość ...   na pewno pojadę na jeszcze jedną wymianę młodzieży. Erasmus zapewnił mi niezapomniane wspomnienia, nowe znajomości oraz poszerzył horyzonty wiedzy."

MBH 1 Młodzież w trakcie warsztatów.  
MBH 2 Kolejne warsztaty.
MBH 3 Uczestnicy projektu w Kordobie
MBH 4 Wycieczka do Kordoby
MBH 5 Wesoły czas w Maladze.
MBH 6 Wycieczka do Malagi 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007