OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

AKCJA LATO W CEiPM W TORUNIU

W pierwszym tygodniu lipca pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu rozpoczęli realizację autorskich programów rynku pracy w ramach Akcji Lato 2018.

Pierwsze zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży oraz zwiększenie kompetencji osób młodych w zakresie poruszania się na rynku pracy rozpoczęły się w Grudziądzu, Brodnicy i Toruniu. W sierpniu i wrześniu  również w pozostałych jednostkach podjęte zostaną działania mające na celu aktywizację zawodową młodzieży. W ramach spotkań prowadzone są giełdy pracy, zajęcia z doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy i specjalistami pracującymi w CEiPM. Ponadto, w działania włączani są również inni specjaliści, w tym przedstawiciele zawodów, pracownicy służb mundurowych, a także osoby prowadzące warsztaty taneczne, aktorskie itp. Oprócz tematyki rynku pracy programy obejmują zagadnienia dotyczące bezpiecznego wypoczynku i bezpiecznej pracy. W programach przewidziane są również wyjścia do instytucji zewnętrznych, jednostek straży pożarnej, zajęcia plenerowe, survivalowe, wyjścia na basen i inne.

TORLA2 Zajęcia z doradcami zawodowymi MCIZ w Toruniu.
TORLA1 Uczestnicy zajęć z kosmetologii w Brodnicy.
TORLA3 Uczestnicy programu z Grudziądza z wizytą w Straży Pożarnej.
TORLA4 Zajęcia z ratownikiem medycznym w Toruniu.
TORLA5 Warsztaty szkoleniowe z tresury psa w Toruniu.
TORLA6 Warsztaty aktorsko-sceniczne w Toruniu.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007