OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

BYDGOSZCZ: „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ YEI”

12 lipca 2016 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Bydgoszczy realizowało indywidualne konsultacje z uczestnikami projektu „Obudź swój potencjał YEI”.

Rozmowy pozwalają zidentyfikować potrzeby młodzieży zakwalifikowanej do kilkumiesięcznego wsparcia. W celu zagwarantowania najkorzystniejszej ścieżki rozwoju sprawdzane są m. in. predyspozycje zawodowe. Na podstawie badania opracowane zostają Indywidualne Plany Działania precyzujące zakres wsparcia. Konsultacje umożliwiają określenie obszaru rozwoju zawodowego, na przykład rodzaj kursu i stażu zawodowego. Ponadto doradcy wskazują pozostałe formy pomocy dostępne w projekcie, niezbędne do poprawy sytuacji młodego człowiek na rynku pracy, na przykład kurs ECDL, językowy lub prawo jazdy kat. B.

Do projektu „Obudź swój potencjał YEI” kwalifikowane są osoby w wieku 18-24 lata nieuczące się, nieszkolące i pozostające bez zatrudnienia. Ich aktualna sytuacja wynika przede wszystkim z braku kwalifikacji lub kwalifikacji niedostosowanych do potrzeb rynku pracy. Wsparcie doradców zawodowych MCIZ to pierwszy etap wsparcia zmierzającego do uzupełnienia lub zdobycia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do uzyskania zatrudnienia. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

OSP Indywidualna sesja umożliwia opracowanie najkorzystniejszej ścieżki wsparcia.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007