OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„CZAS NA PRACĘ” WE WŁOCŁAWKU

W dniach  9-11 lipca br.  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku było organizatorem programu „Czas na pracę”. Uczestnikami były osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku.

Celem programu było zapoznanie osób bezrobotnych z działalnością Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku oraz zmotywowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy.

Doradca zawodowy z MCIZ we Włocławku zapoznała uczestników z  realiami rynku pracy. Osoby bezrobotne dowiedziały się o metodach aktywnego poszukiwania pracy oraz odkryły swoje mocne i słabe strony. Młodzież poznała swoje preferencje i predyspozycje zawodowe, które wykorzysta podczas przyszłego zatrudnienia. Uzyskała również umiejętność poprawnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Młodzież poznała zasady jakimi należy się kierować podczas rozmowy kwalifikacyjnej, aby móc dać poznać się z jak najlepszej strony. Ponadto udzielono informacji na temat działalności Młodzieżowego Biura Pracy oraz aktualnych ofert pracy.

Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku zapoznała uczestników z formami wsparcia skierowanymi dla osób bezrobotnych tj. oferty pracy, staże zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe.

Młodzież poprzez zajęcia w ramach programu poszerzyła swoją wiedzę na temat rynku pracy, odkryła i uzyskała nowe umiejętności, które zaowocują w przyszłości podjęciem przez te osoby zatrudnienia.

CZA1 Młodzież bezrobotna podczas zajęć z doradą zawodowy z MCIZ we Włocławku.
CZA2 Uczestnicy z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007