OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZY…

7 lipca 2016 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy wspierało działania na rzecz rozbudzania pasji i zainteresowań wśród dzieci uczestniczących na wakacyjne zajęcia Klubu Odnowa.

Letni wypoczynek organizowany przez bydgoską Spółdzielnię Mieszkaniową „Jedność” na rzecz lokalnej społeczności sprzyjał przeprowadzeniu warsztatów edukacyjnych. Informacje ukierunkowujące na różnorodność zawodową uczestnicy uzyskiwali w trakcie turnieju. Trudność ćwiczeń opartych na słuchaniu, czytaniu, logicznym myśleniu oraz ruchu była zróżnicowana. Dzieci z dużą determinacją zdobywały kolejne punkty. Najwięcej wysiłku wymagały teksty opisujące zawody przy użyciu profesjonalnych słów, przedstawiających bardzo szczegółowe zadania pracownicze. W trakcie zajęć drużyny uczyły się zasad fair play, motywacji i podejmowania wysiłku intelektualnego lub sprawnościowego.

Zajęcia wzmocniły w dzieciach ciekawość wobec świata oraz zainteresowanie różnorodnością współczesnych zawodów.

 

Nowa1 Rywalizacja ruchowa wprowadzała termin „architekt krajobrazu”

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007