OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

INDYWIDUALNE SPOTKANIA

13 i 14 lipca 2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Nakle nad Notecią odbyły  się indywidualne spotkania doradcy zawodowego z uczestnikami projektu „Obudź swój potencjał - YEI”    

Zajęcia miały na celu identyfikację potrzeb edukacyjno-zawodowych. W trakcie konsultacji młodzi ludzie wypełniali testy, w tym Kwestionariusze Zainteresowań Zawodowych,  określające ich predyspozycje zawodowe. Na podstawie przeprowadzonych badań  zostały opracowane Indywidualne Plany Działania.

Projekt „Obudź swój potencjał YEI” zmierza do poprawy sytuacji  osób młodych w wieku 18-24 lata, którzy ze względu na  brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy mają utrudniony dostęp do samodzielnego nabycia umiejętności zapewniających podjęcie zatrudnienia. Młodzież objęta wsparciem będzie mogła uczestniczyć w różnorodnych formach, m.in.: zajęciach z doradcą zawodowym, konsultacjach psychologicznych, warsztatach z zakresu kreowania wizerunku, kursie przedsiębiorczości, kursie językowym, kursie ECDL (możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych), kursie prawa jazdy kat. B, a także kursie i stażu zawodowym.

Projekt „Obudź swój potencjał YEI” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

IND1 Uczestniczka podczas wypełniania testu.
IND2 Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” umożliwia dokładną diagnozę predyspozycji zawodowych oraz zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy.

 

logo gwarancje

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007