OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KODOWANIE I ODSZYFROWYWANIE

Od 12 do 14 sierpnia 2016 roku w bydgoskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży zorganizowano zajęcia „Osobowość zamknięta w piśmie: kodowanie i odszyfrowywanie”.

Spotkanie rozpoczęto od omówienia teorii związanej z grafologią. Specjalista ds. rozwoju zawodowego zwrócił uwagę na czynniki, których współdziałanie określa indywidualny charakter pisma. Następnie nadszedł czas na praktykę. Młodzież miała za zadanie rozszyfrować cechy charakteru na podstawie oceny rysunków. Poświęcono  także czas na  analizę własnego podpisu i pisma oraz interpretację zapisków znanych osób. Ostatniego dnia przedyskutowano, w jaki sposób grafologia pozwala badać predyspozycje zawodowe. Ustalono, że pismo człowieka przez swoją niepowtarzalność i silne zindywidualizowanie umożliwia określanie cech osobowościowych kandydata do pracy.

Pod koniec warsztatów podsumowano wiedzę zdobytą w czasie trzydniowych zajęć, po to by ostatecznie wyznaczyć, jakie informacje uzyskują pracodawcy lub rekruterzy na podstawie ręcznie sporządzonych CV i listów motywacyjnych.

szk1 Uczestniczki wykonują ćwiczenie.
szk2 Zajęcia stanowiły ciekawą ofertę wakacyjnych bezpłatnych szkoleń CEiPM Bydgoszcz.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007