OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

RATOWNIK WODNY Z KURSEM KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

W dniu 10 lipca 2018 roku rozpoczął się kurs pn. „Ratownik wodny z kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy” organizowany przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu.

Kurs ratownika wodnego z kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo między 18 a 25 rokiem życia. Po przeprowadzonej wstępnej kwalifikacji, która miała na celu weryfikację kandydatów pod względem ich umiejętności pływackich wyłoniono grupę najlepszych 10 osób, które uczestniczą w w/w kursie. Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania  zawodu ratownika wodnego i do podejmowania działań ratowniczych poprzez zdobycie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego, kształtowania poczucia odpowiedzialności za jakość udzielanej pomocy oraz kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe. Kurs obejmuje łącznie 130 h zajęć zarówno teoretycznych jak i praktycznych z podziałem na kurs ratownika wodnego, gdzie część praktyczna odbywa się na basenie oraz na wodach otwartych oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Absolwenta kursu powinna cechować odpowiedzialność za siebie i  innych, dbałość o dobro organizacji i zawodu ratownika, jak również odpowiedzialność za jakość udzielanej pomocy oraz właściwa postawa etyczna. Ponadto powinien być doskonale przygotowany technicznie w zakresie sprawności ratowniczej, co umożliwi przystąpienie i pozytywne zdanie egzaminu końcowego.

RAT1 Część praktyczna kursu prowadzona na basenie, uczestnicy podczas wykonywania ćwiczeń ratowniczych.
RAT2 Część praktyczna kursu prowadzona na wodach otwartych.
   

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007