OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ŚWIECKIE MCK SZKOLI Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

Zdobycie umiejętności ratowania ludzkiego życia było głównym celem szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 13 lipca 2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Świeciu.

W kursie uczestniczyło 15 młodych osób ze Świecia i okolicznych miejscowości. Podczas zajęć młodzież pozyskała wiedzę związaną z wzywaniem pomocy, postępowaniem z osobą nieprzytomną, oceną podstawowych parametrów życiowych, a także zachowania w przypadku wstrząsu uczuleniowego. Dodatkowo prowadząca wspomniała uczestnikom o wybranych stanach zagrożenia życia, takich jak: zawał, udar, podtopienie, zadławienie czy pokąszenie. Po zagadnieniach teoretycznych słuchacze chętnie przystąpili do ćwiczeń praktycznych.

Podczas treningu młodzież nauczyła się reakcji na stany zagrożenia życia u osoby dorosłej i dziecka, defibrylacji półautomatycznej oraz podstawowych działań resuscytacyjnych, a także układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Ponadto uczestnicy mieli okazję przetestować opatrywanie krwotoków i ran, pomiar tętna oraz ciśnienia. Doświadczenie zawodowe prowadzącej ułatwiało przećwiczenie i utrwalenie skutecznych zachowań.

Zdobyte kwalifikacje potwierdzone zostaną zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia w ramach działalności Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży, jednak wartością nadrzędną są pozyskane umiejętności praktyczne.

SWIEC1 Informacje przekazane w trakcie szkolenia były cenne dla uczestników kursu.   
SWIEC2 Uczestniczka kursu w trakcie ćwiczeń praktycznych.
SWIEC3 Instruktaż wstępny.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007