OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WARSZTATY Z KREOWANIA WIZERUNKU I METAMORFOZA UCZESTNIKÓW W TORUNIU

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu ukończyli warsztaty z kreowania wizerunku. Cykl spotkań w ramach warsztatów obejmował zajęcia teoretyczne, pogadanki, konsultacje ze stylistą oraz metamorfozę uczestników, która była przeprowadzona w ostatnim dniu zajęć.  

Celem warsztatów było uświadomienie uczestnikom projektu, że podczas poszukiwania pracy kreujemy własny wizerunek nie tylko poprzez dokumenty aplikacyjne, ale w szczególności poprzez kontakt z pracodawcą oraz to jak się ubieramy, gdyż wizerunek wpływa na ocenę kompetencji. Zajęcia miały na celu zwiększenie samooceny uczestników projektu, nauczenie sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie. Poprzez nabycie umiejętności z zasad dress  codu oraz sposobów autoprezentacji i wizażu,  młodzież nabyła nowe kompetencje w zakresie prezentowania się podczas rozmów o pracę oraz w innych sytuacjach strategicznych dla własnego rozwoju zawodowego.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

WIZ5 WIZ1
WIZ2 WIZ3
WIZ4 WIZ6
WIZ7.1 WIZ7.2
WIZ7.3 WIZ7.4
WIZ7.5  
   

GWARANCJE

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007