OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

OSZ I WOPR SZKOLĄ KOLEJNYCH RATOWNIKÓW

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku rozpoczął szkolenie zawodowe – ratownik wodny z kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku cieszy się zainteresowaniem wśród młodzieży, która za pośrednictwem OHP chce podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje.
Po analizie przeprowadzonej wśród młodzieży zgłaszającej się do Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Włocławku oraz zapotrzebowania pracodawców współpracujących z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku.

Po analizie lokalnego rynku pracy przez OSZ stwierdzono, że jest zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami uprawniającymi do wykonywania zawodu ratownika wodnego. Po przeprowadzeniu rozmowy z prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Włocławku, wyraził on chęć zatrudnienia 10 osób  z kwalifikacjami uprawniającymi do wykonywania zawodu ratownika wodnego. WOPR
we Włocławku dysponuje możliwością zatrudnienia pracowników we włocławskich pływalniach, a także przy kąpieliskach otwartych w okolicy.

W szkoleniu bierze udział 10 bezrobotnych osób w wieku 18 – 25 lat, które zgłosiły się do OSZ z chęcią wzięcia udziału w szkoleniu. Przed szkoleniem zawodowym, młodzież zrealizowała 18 godzin warsztatów Indywidualnego Planu Kariery, które poprowadził doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP we Włocławku. Podczas zajęć zbadane zostały predyspozycje uczestników oraz określone możliwości podjęcia przez nich pracy w zawodzie ratownika. Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu miały osoby z najniższym wykształceniem, bez kwalifikacji zawodowych, pochodzące z terenów wiejskich oraz z rodzin korzystających
z pomocy społecznej. Jest to grupa osób, która ma szczególnie trudną sytuację oraz problemy w poruszaniu się po rynku pracy. Zajęcia rozpoczęły się od sprawdzenia umiejętności pływackich potencjalnych uczestników szkolenia. Szkolenie - ratownik wodny z kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy ma na celu przygotowanie osób do pełnienia służby w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i do podejmowania działań ratowniczych. Osoby, które ukończyły szkolenie mają możliwość podjęcia zatrudnienia na pływalniach, wodach otwartych. Kurs ma także na celu zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy i kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe. Możliwość podjęcia pracy nie jest sezonowa, trwa cały rok. Szkolenie potrwa 142 godziny.

WOPR1(1) Zajęcia teoretyczne z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007