OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

W ŚWIECIU ZAKOŃCZONO KURS OPERATORA OBRABIAREK CNC

Dnia 25 lipca 2017 roku nieaktywna zawodowo młodzież ze Świecia i okolic zakończyła kurs w zawodzie operatora obrabiarek CNC.

W kursie uczestniczyli mężczyźni w wieku od 18 do 25 lat , niepracujący i kwalifikujący się do grupy NEET. W trakcie nauki zdobyli wiedzę oraz umiejętności z zakresu obsługi obrabiarek CNC.  

Szkolenie zawodowe rozpoczęło się od zapoznania młodzieży z zagadnieniami naukowymi. W trakcie zajęć teoretycznych mężczyźni zapoznali się między innymi z podstawą rysunku technicznego i projektowania procesów technologicznych, strukturą i przebiegiem procesu technologicznego, a także pracami wykonywanymi na tokarkach, frezarkach i centrach sterowanych, zasadami ich programowania oraz technologią obróbki wybranych detali na tychże urządzeniach.

Kolejnym etapem w zdobyciu kwalifikacji zawodowych były zajęcia praktyczne w zakładzie pracy, podczas których kursanci mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę na zajęciach teoretycznych. Wykonywane ćwiczenia pozwoliły uczestnikom kursu na zgłębienie specyfiki pracy operatora obrabiarek oraz umożliwiły zweryfikowanie własnych umiejętności w tym zakresie. Szkolenie zawodowe zrealizowano w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, trwało ono 110 godzin, a na jego zakończenie mężczyźni zdawali egzamin zawodowy, po którym otrzymali  zaświadczenia.

Szkolenia zawodowe realizowane są w odpowiedzi na potrzeby pracodawców. W związku z tym na zakończenie całej ścieżki wsparcia w siedzibie MCK Świecie zaaranżowano spotkanie pracodawcy z absolwentami kursu.

OBR1 Kursanci podczas zajęć teoretycznych.
OBR2 Zajęcia praktyczne odbywały się w zakładzie pracy.
OBR3 Przygotowanie materiału do dalszej obróbki.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007