OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ZADBAJ O POZYTYWNY WIZERUNEK W SIECI

W dniu 6 lipca br. na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy odbyły się warsztaty w ramach programu „Poznaj zasady bezpiecznego Internetu”.

Warsztaty prowadzone były przez doradców zawodowych z bydgoskiego MCIZ, a odbiorcami wychowanki ośrodka. Celem głównym było przygotowanie młodych osób do bezpiecznego korzystania z Internetu, do swobodnego poruszania się po rynku pracy on-line zaraz po opuszczeniu ośrodka. Ponadto dziewczęta w ramach zajęć miały możliwość zredagowania dokumentów aplikacyjnych pod kątem zamieszczania ich na portalach internetowych, w tym zamieszczania danych osobowych i zdjęć w CV oraz wykorzystywania programów pocztowych, zachowania internetowego kodeksu zwanego „etykietą sieci”. Działania prowadzone w ramach programu miały na celu swobodne a zarazem bezpieczne poruszanie się po internecie. Doradca zawodowy zapoznał uczestniczki spotkania z terminami i słownictwem jakiego używa się w momencie przesyłania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Treściom zajęć towarzyszyła projekcja filmów dotyczących bezpiecznego promowania się w Internecie. Warsztaty te były jednym z pierwszych spotkań w ramach rozpoczętej Akcji Lato 2017.

POZ1 Doradca zawodowy omawia najczęściej popełnianie błędy w redagowaniu CV.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007