Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

AKCJA LATO Z OHP WE WŁOCŁAWKU

W dniach 1 i 2.08.2016 r. włocławskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP  realizowało program „Kim będę, gdy dorosnę” który odbył się w ramach Akcji Lato z OHP. Uczestnikami programu były dzieci i młodzież uczestnicząca w tym czasie w zajęciach wakacyjnych w Świetlicy „Zorza” we Włocławku.

Celem programu było przedstawienie w formie zabaw otaczających nas zawodów.

Doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej poprzez zajęcia w formie zagadek zaprezentował specyfikę wybranych zawodów. Uczestnicy opowiedzieli o tym, kim chcą zostać, gdy dorosną. Następnie specjalista ds. programów – stażysta wraz z doradcą zawodowym przeprowadzili konkurs plastyczny, podczas którego uczestnicy za pomocą rysunków przedstawili zawody, które chcieliby wykonywać w przyszłości. Odbyła się również prezentacja filmu, pokazującego na czym polega praca dziennikarza i fotoreportera.

Na zakończenie pierwszego dnia programu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny. Uczestnicy otrzymali wyróżnienia i drobne upominki.

Dzieci odbyły również wycieczkę do Redakcji Gazety Pomorskiej. Zobaczyły z bliska pracę dziennikarzy i fotoreporterów.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, które brały czynny udział w przeprowadzonych przez nas warsztatach.

ALW 1 Uczestnicy podczas zajęć z doradcą zawodowym z MCIZ.
ALW 3 Dzieci podczas wizyty w Redakcji Gazety Pomorskiej.

 

 

 

 

 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007