OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

 

ANIMACJE DLA MŁODZIEŻY Z MCK W CHEŁMNIE

 

W dniach 21-23 sierpnia 2018 pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Chełmnie zrealizował autorski program zajęć skierowanych do młodzieży pt. „Animacja, pierwsza pomoc przedmedyczna, kultura bezpieczeństwa - warsztaty kreowania umiejętności społeczno-zawodowych i  aktywnych postaw” w ramach Akcji Lato.

Program Akcji Lato rozpoczął się od  wykładów na temat  bezpieczeństwa w różnych sferach życia poprowadzony przez Panią Agnieszkę Sobieralską z firmy Edu Sob Edukacja   i Szkolenia.  Wykład dotyczył zasad bezpieczeństwa drogowego, komunikacyjnego,  podczas wypadków, sytuacji kryzysowych, profilaktyki na temat narkotyków i dopalaczy.

Tego samego dnia młodzież brała udział w warsztatach prowadzonych przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Staży Pożarnej w Chełmnie z zakresu kompetencji medycznych pt. „Studio pierwszej pomocy”. Podczas kurs pierwszej pomocy młodzież zdobyła nie tylko wiedzę teoretyczną ale przede wszystkim praktyczną korzystając ze sprzętu dydaktycznego i pragmatycznego podejścia prowadzącego.

„Zdobądź zawód  i zostań animatorem”  pod takim tytułem odbywało się kolejne szkolenie dla uczestników poprowadzone przez Panią Annę Cyrklaff ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno. Młodzież otrzymała informacje o pracy animatora, jego roli i obowiązków. Odbyły się zajęcia praktyczne animacyjne min. zabawy plastyczne, sportowe, integracyjne. Jednym z zadań podczas szkolenia było  przygotowanie scenariusza przez przyszłych animatorów i wykonanie przykładowej animacji.

Oprócz zajęć rozwijających zainteresowania animacją i ratownictwem medycznym, odbyły się także treningi  komunikacji społecznej  i radzenia sobie ze stresem poprowadzone przez doradcę zawodowego oraz  informacja na temat prawa pracy „Kultura bezpieczeństwa    w mojej pierwszej pracy”, które zrealizował  pośrednik pracy.

ACH 1 Wykład na temat kultury bezpieczeństwa
ACH 2 Studio Pierwszej Pomocy poprowadzone przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie
ACH 3 Praktyczne przygotowanie do ratowania życia
ACH 4 „Zdobądź zawód  i zostań animatorem” szkolenie dla uczestników Akcji Lato.
ACH 6 Uczestnicy szkolenia z pośrednikiem pracy MCK.
ACH 7 Prace plastyczne uczestnków szkolenia.

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007