Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

SKUTECZNA PERSWAZJA

1 sierpnia 2016 w CEiPM Bydgoszcz odbyły się warsztaty zwiększające umiejętności przedstawienia siebie w logiczny i przemyślany sposób, w celu pozytywnego finalizowania rozmów rekrutacyjnych o pracę.

Spotkanie skierowane było do młodzieży w wieku 15-25 lat zainteresowanej zdobyciem umiejętności skutecznej autoprezentacji, w zakresie czytelnej i asertywnej komunikacji. Na zajęciach specjalisty ds. rozwoju zawodowego młodzi ludzie mieli okazję poznać definicję perswazji oraz jej uniwersalne zasady.   Zostały omówione m.in. mechanizmy sympatii, magii słów, autorytetu, wzajemności, podobieństwa. Prowadzący szczególną uwagę zwrócił na omówienie mowy ciała, która pozwala dostosować się do rozmówcy pod względem fizycznym. Wymieniono bariery i czynniki  ułatwiające  prawidłowe przeprowadzenie konwersacji z druga osobą. Młodzież poznała fazy negocjacji, czyli dwustronnego procesu porozumiewania się w celu rozwiązania konfliktu, z satysfakcją dla obydwu stron. Następnie omówiono krok po kroku kampanie wizerunkowe w różnych mediach - prasa, telewizja, radio, Internet. Aktywnie ćwiczono również  komunikat „ja”, czyli asertywną odpowiedź na komplementy i krytykę, dzięki czemu wyjaśniono różnicę między zachowaniem agresywnym, uległym a asertywnym, tak ważnym podczas rozmowy.

Uczestnicy warsztatów poznali  tajniki sugestywnej autoprezentacji, które warto zastosować  podczas spotkań. Nauczyli się pozytywnie kreować swój wizerunek, dzięki czemu zwiększyli szansę na uzyskanie zatrudnienia.

SP 1 Specjalista ds rozwoju zawodowego omawia uniwersalne zasady perswazji.
 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007