OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

 
Aktualności

LATO Z OHP W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku w dniach 4 i 5 sierpnia w ramach Akcji Lato z OHP było organizatorem programu „Zawody przyszłości”, który odbył się w Dobrzyniu nad Wisłą. Uczestnikami programu były dzieci i młodzież uczestnicząca w tym czasie w zajęciach wakacyjnych w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK”.

Celem programu było zapoznanie uczestników z otaczającymi nas zawodami, a w szczególności omówienie pracy strażaka. Specjalista ds. rozwoju zawodowego przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat zawodów, jakie chcieliby wykonywać w przyszłości. Natomiast doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej zaprezentował film ilustrujący specyfikę pracy strażaka oraz omówił zawody przyszłości. Następnie dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Zawody przyszłości”. Każdy z uczestników przedstawił rysunek, na którym  wykonuje swój zawód w przyszłości. Specjalista ds. rozwoju zawodowego przeprowadził ćwiczenia z komunikacji niewerbalnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki pozyskane od sponsorów.

Dzieci i młodzież z Dobrzyńskiego Domu Kultury „ŻAK” spotkały się również ze strażakiem z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Dowiedziały się jak wygląda dzień pracy strażaków oraz jakie należy mieć predyspozycje i wykształcenie do wykonywana tego trudnego zawodu.

Zaproponowana przez nas forma spędzania wolnego czasu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. 

 

DOB2 Dzieci z przedstawicielem zawodu strażak.
DOB1 Uczestnicy podczas zajęć z doradcą zawodowym z MCIZ oraz specjalistą ds. rozwoju  zawodowego.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007