OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

NOWI  UCZESTNICY  W  BYDGOSKIM  HUFCU

30 sierpnia bieżącego roku odbyło się spotkanie z nowo przyjętymi uczestnikami bydgoskiego hufca w ramach wojewódzkiego „Programu adaptacji”.

Komendant Hufca Justyna Słowik wraz z kadrą wychowawczą zapoznała młodzież z działalnością OHP, jego specyfiką, możliwościami kształcenia przy jednoczesnym nabywaniu kwalifikacji zawodowych. Nowi uczestnicy poznali przebieg kształcenia ogólnego i zawodowego. Zostali zapoznani z regulaminem hufca oraz kodeksem pracy dotyczących młodocianych pracowników.

Rodzice oraz nowo przyjęci uczestnicy zostali zapoznani ze „Standardami zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem”. Przekazano również informację o instytucjach, do których można zgłosić się po pomoc prawną, materialną bądź wsparcie psychologa czy terapeuty.

W trakcie spotkania młodzież zapoznała się także z działaniami podejmowanymi  przez hufiec na rzecz rozwoju indywidualnego każdego uczestnika oraz możliwościach uzyskania bezpłatnej pomocy w nauce.  Wśród młodzieży przeprowadzono ankietę dotyczącą ich zainteresowań na podstawie, której zostanie opracowana oferta świetlicy środowiskowej i zajęć pozalekcyjnych,  imprez sportowo-rekreacyjnych tak, aby trafić w zaptrzebowanie młodzieży.

Podczas spotkania nowi uczestnicy hufca mieli także okazję poznać działalność Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, która przedstawiona została przez specjalistę do spraw rozwoju zawodowego i Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Młodzież wykazywała zainteresowanie wszystkimi informacjami. Mieli jednak na uwadze dopełnienie formalności związanych z przyjęciem do hufca. W tej kwestii dużą pomocą służyli wychowawcy. Spotkanie z młodzieżą i ich rodzicami zakończono indywidualnymi rozmowami z wychowawcami hufca pracy.

ADBY1 Przedstawienie oferty edukacyjnej OHP.
ADBY2 Zapoznanie uczestników z realizowanymi projektami oraz
ADBY3 z ofertą Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007