OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

FESTYN RODZINNY W RAMACH AKCJI LATO

W dniu 13 sierpnia 2016 roku na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „RELAKS” w Wierzchucinku odbył się rodzinny festyn. Organizatorem festynu był Zarząd „ROD Relaks” a współorganizatorami Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy oraz bydgoski Hufiec Pracy.

Przedsięwzięcie kierowane było nie tylko do najmłodszych odbiorców ale również do ich rodziców, oraz dla całego środowiska lokalnego. Impreza była bardzo dynamiczna, wypełniona atrakcjami i zabawami. Dla najmłodszych zorganizowano liczne konkursy z nagrodami. Zaproszone Panie animatorki czynnie angażowały wszystkie dzieci do wspólnej zabawy.

Dla doradców zawodowych takie spotkanie było dodatkową okazją do promowania swoich usług skierowanych do młodzieży planującej dalsze kierunki kształcenia. Młodzież otrzymała niezbędne informacje dotyczące działalności Centrum, informowano o kursach, szkoleniach, ofertach pracy MBP. Dodatkowo promowano ofertę hufca kierowaną do młodzieży szkolnej dotyczącej możliwości i form kształcenia w OHP. Osoby odwiedzające stoisko zdobyły  niezbędne informacje w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, redagowania dokumentów aplikacyjnych oraz możliwości kształcenia na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Głównym celem takich imprez oprócz promowania instytucji jest także kształtowanie u dzieci i młodzieży szkolnej umiejętności spędzania czasu wolnego z rodziną i rówieśnikami, oraz integracja z lokalnym środowiskiem. Organizator zapewnił, że w przyszłym roku na kolejnym festynie OHP będzie również mile widziane jako jeden z ważniejszych wystawców.

pik1 Stoisko CEiPM Bydgoszcz.
pik2 Konkursy i zabawy dla najmłodszych.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007