OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PROJEKT W INOWROCŁAWIU PODSUMOWANY

31 sierpnia 2017 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Inowrocławiu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Akcja Aktywizacja - YEI”.

Od 1 października 2016  do 31 sierpnia 2017 realizowany był projekt w Młodzieżowym Centrum Kariery w Inowrocławiu pn. „Akcja aktywizacja – YEI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w którym udział wzięło 9 osób w wieku od 18 do 25 roku życia. Uczestnicy w ramach projektu brali udział w szeregu szkoleń i warsztatów, które uzupełniły ich wiedzę m.in. z zakresu rynku pracy, tworzenia dokumentacji aplikacyjnej, a także rozwijających ich kompetencje społeczne, np. warsztaty z doradcą zawodowym, grupowe zajęcia z psychologiem czy też indywidualne konsultacje. Ponadto uczestnicy korzystali również z dodatkowych szkoleń, takich jak „Kurs komputerowy o standardzie ECDL”, a trzy  z dziewięciu osób przystąpiły do kursu na prawo jazdy kat. B. Każdy z uczestników po indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym skierowany został zgodnie ze swoimi predyspozycjami na kurs zawodowy.  Kursy odbywały się w zawodzie nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej oraz komputerowych programów handlowych  oraz magazyniera z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli gazowych. Po ich zakończeniu każdy uczestnik skierowany został na staż zawodowy w danym zawodzie. Miejsce odbywania stażu dobierane było indywidualnie do każdego uczestnika. W tym zakresie wsparcia udzielał pośrednik pracy inowrocławskiego MCK. Rozpoczęcie staży zawodowych poprzedzone było  warsztatami z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty oraz metamorfozą. Staże zrealizowane zostały w ciągu 3 miesięcy u lokalnych pracodawców i wyposażyły uczestników w niezbędne na rynku pracy doświadczenie zawodowe.

Podsumowując, projekt były sukcesem przede wszystkim dla samych uczestników, którzy przeszli niełatwą drogę do tego aby stać się świadomymi i pewnymi siebie na rynku pracy.

Zdecydowanie, możliwość udziału w projekcie oraz odbycie stażu zawodowego zwiększyło  ich szanse na dalszej ścieżce zawodowej.

PODS4 Pracownicy MCK w Inowrocławiu wraz z uczestnikami projektu.
PODS1 Opiekun oraz koordynator lokalny projektu witają uczestników na ostatnim spotkaniu projektowym.
PODS2 Opiekun oraz koordynator lokalny projektu podsumowują działania podejmowane podczas realizacji projektu.
PODS3 Koordynator lokalny projektu wręcza uczestnikom zaświadczenia o ukończonych warsztatach realizowanych w ramach projektu.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007