OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”

W nakielskim MCK uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” biorą udział w trzymiesięcznych, płatnych stażach zawodowych. Młodzież ma możliwość zdobycia cennych doświadczeń zawodowych, które służą pogłębieniu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.

Podczas pracy, dzięki przydzielonemu opiekunowi stażu, uczestnicy krok po kroku poznają tajniki pracy w zawodach: kosmetyczka, magazynier i grafik komputerowy. Dodatkowym atutem jest czynnik finansowy, stażyści otrzymują stypendium, ubezpieczenie zdrowotne, korzystają także z refundacji kosztów dojazdu. Dla wielu z nich jest to pierwsze doświadczenie zawodowe w miejscu pracy.

Udział młodzieży w projekcie pozwala im zdobyć większą pewność siebie oraz wzmacnia przekonanie o właściwym wyborze zawodu. Jest to dla nich szansa, aby zdobyć wiedzę praktyczną, a także zyskać możliwość znalezienia zatrudnienia po zakończeniu stażu zawodowego.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowany jest ze środków  Unii Europejskiej.

STAZ1 STAZ2
STAZ3  
   

GWARANCJE

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007