OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU

10 sierpnia br.  we włocławskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „ Akcja Aktywizacja – YEI”. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 19 beneficjentów w wieku  18-24 lata z terenu powiatu włocławskiego i radziejowskiego.

Podczas uroczystości podsumowania, beneficjenci z rąk Dyrektora Centrum otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające ukończenie poszczególnych ścieżek wsparcia oraz  opinie pracodawców i zaświadczenia z ukończenia stażu zawodowego. Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń jakie nabyli podczas odbywania staży zawodowych. Wielu z uczestników bezpośrednio po zakończeniu stażu otrzymali propozycje pracy.

Zakończony projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowany był w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i miał na celu zwiększenie aktywności  zawodowej oraz poprawa sytuacji na rynku pracy.

ZAK2 Beneficjenci  wraz z koordynatorem i opiekunami projektu.
ZAK1 Koordynator Projektu CEiPM we Włocławku p. Przemysław Janakowski podczas wręczania beneficjentowi zaświadczeń.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007