OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WAKACJE Z ZAWODAMI W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku w dniach 9 i 10 sierpnia b.r. w ramach „Akcji Lato z OHP” było organizatorem programu „Wakacje z zawodami”, który odbył się w Dobrzyniu nad Wisłą. Uczestnikami programu były dzieci i młodzież uczestnicząca w tym czasie w „Wakacjach z Żakiem” w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK”.

Celem prezentowanego programu było wprowadzenie uczestników w „Świat zawodów”, a w szczególności mówienie zawodów związanych z leśnictwem, rolnictwem i ochrona środowiska.

Doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat zawodów, jakie chcieliby wykonywać w przyszłości, zaprezentowała filmy z cyklu „kalejdoskop zawodów” oraz za pomocą prezentacji omówiła zawody przyszłości. Tematyką zajęć były zawody tj.: rolnik, specjalista hodowli roślin, doradca rolniczy, leśnik, weterynarz, inżynier zootechnik, ekolog, inspektor sanitarny.

Specyfikę swojej pracy – leśnika omówiła przedstawicielka tego zawody z Nadleśnictwa we Włocławku. Pni leśnik w formie gier i zabaw poszerzyła wiedzę uczestników na temat lasów w Polsce, gatunków drzew i krzewów oraz występujących zwierząt. Opowiedziała również jakie predyspozycje należy posiadać, aby móc wykonywać z pasją ten odpowiedzialny zawód oraz jaką ścieżkę kształcenia trzeba przebyć.

Na zakończenie programu młodzież i dzieci z Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Zawody przyszłości”, każdy z uczestników przedstawił rysunek, na którym  wykonuje swój zawód w przyszłości. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki pozyskane od sponsorów.

Zaproponowana forma spędzania wolnego czasu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. 

WAKZAW3  
WAKZAW1 WAKZAW2

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007