OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WAKACJE Z MCK W CHEŁMNIE

W dniach 21-25 sierpnia 2017 Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Chełmnie  zrealizowało autorski program zajęć skierowanych do młodzieży ponadgimnazjalnej pt. „Fizjoterapia czy ratownictwo medyczne – sztuka dojrzałego planowania kariery zawodowej” w ramach Akcji Lato.

Program obejmował warsztaty z zakresu kompetencji medycznych, w trakcie których młodzież miała okazję dowiedzieć się więcej na temat kształcenia w zawodzie fizjoterapeuty i ratownika medycznego, ponadto pogłębiła proces dojrzałego i świadomego doboru kierunku kształcenia w oparciu o oferty szkół policealnych i wyższych województwa kujawsko-pomorskiego  i przedstawicieli służby zdrowotnej i ratowniczej.

Partnerami programu było Pogotowie Ratunkowe  i Zakład Fizjoterapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie. W ofercie warsztatów dla młodzieży było „Studio pierwszej pomocy” czyli   spotkanie z ratownikami medycznymi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. Pracownicy Pogotowania Ratunkowego w ciekawy sposób przedstawili zawód ratownika medycznego oparty na pokazie sprzętów ratownictwa medycznego. „Warsztat Fizjoterapeuty” to  spotkanie z pracownikami  Zakładu Fizjoterapii w Chełmnie ZOZ, którzy z pasją opowiadali o swojej pracy.  Spotkanie z zawodem  Licencjonowanego Ratownika Medycznego i Strażaka odbyło się w Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie, gdzie młodzież dowiedziała się jak wygląda zakres zadań zawodowych, droga edukacyjna oraz specyfika trudnych i niebezpiecznych profesji.

Kolejnym punktem programu  organizowanego przez MCK OHP w Chełmnie był Kurs Pierwszej Pomocy poprowadzony nieodpłatnie przez  znakomitych fachowców z firmy Szkoleniowej SZKOLMED z Bukowca. Podczas kilkugodzinnego kurs młodzież zdobyła nie tylko wiedzę teoretyczną ale przede wszystkim praktyczną korzystając z bogatego sprzętu dydaktycznego i pragmatycznego podejścia prowadzących. Prezentacja kształcenia medycznego poprowadzona została przez sekretarza Centrum Kształcenia APIS w Świeciu.

Wszyscy partnerzy którzy włączyli się w program pokazali nie tylko  wiedzę i umiejętności zawodowe ale ogromne zaangażowanie i pasję do swojego zawodu,  zachęcając młodzież do poszerzania wiedzy w kierunku medycznym.

Oprócz zajęć rozwijających zainteresowania fizjoterapią i ratownictwem medycznym, odbyły się także treningi autoprezentacji, komunikacji społecznej i kreatywności poprowadzone przez doradcę zawodowego Izabelę Zagrobelną – Turską oraz spotkanie z przedstawicielami omawianych zawodów i informacja o lokalnym rynku pracy, które zrealizował pracownik MCK, pośrednik pracy – Magdalena Mrozek.

chel4 Pokaz sprzętu medycznego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.
chel2 Wizyta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.
chel6 Spotkanie z ratownikami medycznymi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
chel7 Kurs Pierwszej Pomocy poprowadzony przez  firmę Szkoleniową SZKOLMED z Bukowca.
   

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007