OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

INOWROCŁAWSCY UCZESTNICY JUŻ NA PLACU MANEWROWYM

W Inowrocławiu trwa część praktyczna organizowanego przez MCK W Inowrocławiu kursu na operatora koparko-ładowarki.

Dziesiątka uczestników w wieku 18-25 lat wzięła już udział w części teoretycznej kursu, która trwała od 24 lipca  do 4 sierpnia 2017. Szkolenie teoretyczne przeprowadzone było w formie wykładów i obejmowało zagadnienia z zakresu ogólnej budowy i obsługi układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych, użytkowania i obsługi maszyn roboczych, technologii robót realizowanych koparko-ładowarkami.

Instruktor prowadzący wykłady omówił wszystkie istotne zagadnienia, aby uczestnicy wyposażeni w wiedzę teoretyczną mogli rozpocząć część praktyczną. Uczestnicy z zapałem i zaangażowaniem wzięli w nich udział i tym samym zdobywają swoje pierwsze doświadczenie w obsłudze koparko-ładowarki.  Składające się na kurs operatora koparko-ładowarki dwa bloki szkoleniowe- teoretyczny i praktyczny zakończą się egzaminem zewnętrznym prowadzonym przez komisję powoływaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w celu uzyskania przez każdego uczestnika uprawnień operatora koparko-ładowarki klasy III. Zdobycie uprawnień na operatora koparko-ładowarki podniesie kwalifikacje każdego z uczestników i zwiększy ich szanse na lokalnym rynku pracy.

MCKINO2 Uczestnik kursu pod czujnym okiem instruktora uczy się praktycznej nauki obsługi koparko-ładowarki.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007