OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ODKRYJ SWÓJ POTENCJAŁ

W dniach od 6 do 8 sierpnia b.r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku było organizatorem programu „Odkryj swój potencjał zawodowy”.

Uczestnikami były osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, zamieszkałe na terenie gminy Brześć Kujawski. Warsztaty odbywały się w Urzędzie Miasta i Gminy Brześcia Kujawskiego.

Celem prezentowanego programu było zapoznanie osób bezrobotnych z działalnością Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku, zidentyfikowanie ich potencjału zawodowego i predyspozycji zawodowych w aspekcie planowania kariery zawodowej oraz zmotywowanie  do aktywnego poszukiwania pracy. Zostały omówione zagadnienia dotyczące aktualnego rynku pracy oraz zaprezentowane oferty pracy.

Podczas zajęć z młodzieżą bezrobotną doradca zawodowy z MCIZ we Włocławku zapoznała uczestników z  realiami rynku pracy. Młodzież poznała swoje preferencje i predyspozycje zawodowe, określone poprzez Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, które wykorzysta podczas przyszłego zatrudnienia. Uzyskała również umiejętność poprawnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych w tym dokumentów Europass, które pozwalają zaprezentować umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie. Osoby bezrobotne dowiedziały się o metodach aktywnego poszukiwania pracy oraz odkryły swoje mocne i słabe strony. Młodzież poznała zasady jakimi należy się kierować podczas rozmowy kwalifikacyjnej, aby móc dać poznać się z jak najlepszej strony.

Ponadto specjalista ds. programów udzieliła informacji  na temat działalności Młodzieżowego Biura Pracy, aktualnych ofert pracy, możliwości wzięcia udziału w realizowanych przez OHP szkoleniach zawodowych pn. „Ginące Zawody” oraz kursach i szkoleniach w ramach projektów.

Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku zapoznała uczestników z formami wsparcia skierowanymi dla osób bezrobotnych tj. oferty pracy, staże zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe.

Młodzież bezrobotna poprzez zajęcia w ramach programu poszerzyła swoją wiedzę na temat rynku pracy, odkryła i uzyskała nowe umiejętności, które zaowocują w przyszłości podjęciem przez te osoby zatrudnienia.

GIELWLO1(1) Młodzież bezrobotna podczas zajęć z doradą zawodowy z MCIZ we Włocławku.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007