OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Inowrocławiu w dniu 11 września 2018 r. odbyło się pierwsze, powakacyjne spotkanie z osobami bezrobotnymi.

Podczas warsztatów doradca zawodowy MCK zachęcał uczestników do aktywności na rynku pracy. Młodzież poznała sposoby oraz narzędzia niezbędne do poszukiwania zatrudnienia. W obecnych czasach istnieje wiele możliwości skutecznego poruszania się po rynku pracy. Spotkanie miało na celu ukierunkowanie osób poszukujących pracy na właściwe tory poprzez m.in.: określenie sylwetki zawodowej i dokonywania bilansu swoich mocnych i słabych stron, poznanie sztuki autoprezentacji i skutecznej komunikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, nawiązanie kontaktów pomocniczych przy szukaniu pracy, sporządzenie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych tj. CV i listu motywacyjnego. Ponadto zaproszony na spotkanie przedstawiciel z agencji pośrednictwa pracy zapoznał obecnych z aktualnymi ofertami pracy i poinstruował jak należy właściwie wypełniać dokumenty zgłoszeniowe. Po zakończonym spotkaniu osoby chętne zostały na rozmowy indywidualne z doradcą zawodowym.

Pełna sala młodych ludzi świadczy o dużym zainteresowaniu tego typu spotkaniami organizowanymi w MCK w Inowrocławiu.

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007